Služby v oblasti BOZP

V oblasti služeb BOZP působíme na  trhu  již 15 let. Oblast bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie se v různém stupni a rozsahu týka všech firem a institucí. Spolupráce s našimi experty, odborně způsobilými osobami a revizními techniky zajistí vždy individuální přístup.
  • Bezpečnost práce (BOZP)
  • Požární ochrana (PO)
  • Podniková ekologie
  • Soudní znalectví a odhady
  • Zpracování dokumentace
  • Poradenství a školení
  • Revize vyhrazených technických zařízení

více informačí získáte ZDE.